Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

Thesis, internship, and post-doc opportunities

[Thesis] Smart image sensor architectures, exploiting emergent paradigms of computational optics, for novel acquisition of images Offer N°: 34519 Start date: 1 Oct 2014   This thesis will focus on the … Continue reading

January 22, 2014 · Leave a comment

Du học Úc: Học bổng nghiên cứu quốc tế Melbourne (MIRS)

Đôi nét về đại học Melbourne, Úc Đại học Melbourne được thành lập vào năm 1853, là trường đại học cổ nhất ở Victoria và cổ thứ 2 ở Úc. Trường … Continue reading

June 14, 2013 · Leave a comment

RMIT University Vietnam Scholarships: recognition of your achievements to date

RMIT University Vietnam Scholarships: recognition of your achievements to date Whether you have already completed a bachelor degree at RMIT University Vietnam, or you’re seeking to study at RMIT University Vietnam for the … Continue reading

June 14, 2013 · Leave a comment

Học bổng kỹ thuật Irish AID Ideas 2013-2014

Trường ĐH : Học bổng kỹ thuật Irish AID Ideas 2013-2014 Quốc gia: Ireland Ngành: -Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin CNTT, Dược, Sinh học Bậc học: Thạc sĩ Chương trình học bổng thuộc chương trình … Continue reading

February 7, 2013 · Leave a comment

Ứng viên có thể truy cập các website sau đây để biết thêm thông tin chi tiết: – Master in Computer Science, 2-year program, 120 ECTS credits: http://www.hiof.no/eng/english/faculties/computer-sciences/master_s-degree-programme-in-computer-science?lang=eng – International … Continue reading

January 14, 2013 · Leave a comment

Học bổng thạc sỹ tại National University of Singapore

I. Học bổng thạc sỹ ngành Chính sách công (Master in Public Policy – MPP): 1. Điều kiện đăng ký – Bằng cử nhân loại giởi và có kinh nghiệm … Continue reading

January 14, 2013 · Leave a comment

Chương trình học bổng thạc sỹ “Smart System Integration”

Thông tin về học bổng: Đây là chương trình đào tạo liên kết ở bậc thạc sỹ trong khuôn khổ Erasmus Mundus do Ủy ban Châu Âu tài trợ. Chương … Continue reading

January 8, 2013 · Leave a comment

Học bổng của Trường ĐH Hiroshima, Nhật Bản năm 2013

Trường Đại học Hiroshima  hiện đang đẩy mạnh hợp tác và thu hút nhân lực là các sinh viên đang theo học tại các trường kỹ thuật thuộc khu vực … Continue reading

January 8, 2013 · 2 Comments

Image

Advertisements