Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

Học bổng thạc sỹ tại National University of Singapore

nus

I. Học bổng thạc sỹ ngành Chính sách công (Master in Public Policy – MPP):

1. Điều kiện đăng ký

– Bằng cử nhân loại giởi và có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm hoặc có bằng cử nhân loại giỏi, vượt qua bài kiểm tra của trường MUS và có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm

Có khả năng lãnh đạo được chứng minh qua các thành tích hoạt động ngoại khoá, các hoạt động cộng đồng, quá trình làm việc và sự tiến cử

Trong độ tuổi 20

Có kiến nền về Toán học và Kinh tế

Có trình độ tiếng Anh tốt (TOEFL từ 580 trở lên hoặc IELTS 6.5)

Có quan tâm sâu sắc đến dịch vụ công và quản trị

2. Chi phí

– Ứng viên được miễn chi phí nộp hồ sơ. Các chi phí khác sẽ do ứng viên tự chi trả. Xem thông tin chi tiết trên website:http://lkyspp.edu.sg/Master_Public_Policy.aspx

3. Học bổng

–          Xấp xỉ 50% học viên nhận được học bổng xứng đáng

4. Thời gian học

– Trong vòng 2 năm từ tháng 7/8 năm 2013

5. Hồ sơ đăng ký

– 3 bài tiểu luận

– Bảng điểm đại học

– 3 thư giới thiệu

– Resume

– Đơn đăng kí

– Kết quả TOEFL/IELTS

– GRE/GMAT: nếu có

 

II. Học bổng thạc sỹ Hành chính công (Master in Public Administration – MPA)

1. Điều kiện đăng ký

– Bằng cử nhân loại giởi và có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm hoặc có bằng cử nhân loại giỏi, vượt qua bài kiểm tra của trường MUS và có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm

Có khả năng lãnh đạo được chứng minh qua các thành tích hoạt động ngoại khoá, các hoạt động cộng đồng, quá trình làm việc và sự tiến cử

Trong độ tuổi 20 đến giữa 30

Có kiến nền về Toán học và Kinh tế

Có trình độ tiếng Anh tốt (TOEFL từ 580 trở lên hoặc IELTS 6.5)

Có quan tâm sâu sắc đến dịch vụ công và quản trị

2. Chi phí

Ứng viên được miễn chi phí nộp hồ sơ. Các chi phí khác sẽ do ứng viên tự chi trả. Xem thông tin chi tiết trên website:http://lkyspp.edu.sg/Master_Public_Administration.aspx

3. Học bổng

–          Xấp xỉ 50% học viên nhận được học bổng xứng đáng

4. Thời gian học: 1 năm full-time, 2 năm part-time từ tháng 7/8 năm 2013

5. Hồ sơ đăng ký

– 3 bài tiểu luận

– Bảng điểm đại học

– 3 thư giới thiệu

– Resume

– Đơn đăng kí

– Kết quả TOEFL/IELTS

– GRE/GMAT: nếu có

III. Thạc sỹ ngành Quản lý công (Master in Public Management-MPM)

1. Điều kiện đăng ký

– Chứng minh khả năng lãnh đạo trong phục vụ nhân dân, lãnh đạo chính trị, khu vực tư nhân hoặc trong tổ chức phi lợi nhuận

– Có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 8 năm trong hoạch định chính sách và quản lý công

– Có kiến nền về Toán học và Kinh tế

– Có trình độ tiếng Anh tốt (TOEFL từ 580 trở lên hoặc IELTS 6.5)

2. Chi phí: Ứng viên được miễn chi phí nộp hồ sơ. Các chi phí khác sẽ do ứng viên tự chi trả. Xem thông tin chi tiết trên website:http://lkyspp.edu.sg/Master_Public_Management.aspx

3. Học bổng

–          Xấp xỉ 50% học viên nhận được học bổng xứng đáng

4. Thời gian học: trong thời gian 1 năm tháng 7/8 năm 2013

5. Hồ sơ đăng ký

– 3 bài tiểu luận

– Bảng điểm đại học

– 3 thư giới thiệu

– Resume

– Đơn đăng kí

– Định hướng nghề nghiệp

– Kết quả TOEFL/IELTS

– GRE/GMAT: nếu có

 

Ứng viên vui lòng đăng trực tuyến tại: https://inetapps.nus.sg/gda/common/newLogin.aspx hoặc gửi mẫu đăng ký về:
Lee Kuan Yew School of Public Policy

National University of Singapore

496c Bukit Timah Road

Oei Tion Ham Building

Singapore 259772

Mọi thắc mắc xin vui lòng truy cập trang web: www.lkyspp.nus.edu.sg hoặc liên hệ qua địa chỉ email lkyspp@nus.edu.sg

Source:

http://www.iro.hcmut.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1787%3Ahc-bng-thc-s-ti-national-university-of-singapore&catid=132%3Athong-bao&Itemid=498&lang=vi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 14, 2013 by in Scholarship Information.
Virtual Fashion Technology

Virtual Fashion Education

toitocuaanhem

"chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Kitô" (2Cr 4,5b)

VentureBeat

News About Tech, Money and Innovation

digitalerr0r

Modern art using the GPU

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

lsuvietnam

Learn to Learn

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

Toán cho Vật lý

Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp.HCM - ĐT :(08)-38352020 - 109

Maths 4 Physics & more...

Blog Toán Cao Cấp (M4Ps)

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: