Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

Tiếng Anh ở Australia II – Nói về hành động thường xảy ra

EFF_Course9_0

Các bài học

Bài 1 – Đặt các câu hỏi Article has related ra_audio Article has related ra_download

Các câu hỏi bắt đầu bằng ‘when, where, what, why, how’; câu hỏi loại ‘yes/no’; câu hỏi dạng phủ định.

Bài 2 – Nói chuyện về quá khứ Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách nói về sự việc xảy ra trong quá khứ; cấu trúc ‘used to + infinitive’; nói về một chuỗi sự việc đã qua.

Bài 3 – Xin chỉ đường Article has related ra_audio Article has related ra_download

Những cách hỏi và chỉ đường; dùng giới từ chỉ nơi chốn.

Bài 4 – Yêu cầu một cách lịch sự Article has related ra_audio Article has related ra_download

Học những cách yêu cầu lịch sự dùng những thành ngữ như ‘would you’, ‘could you’.

Bài 5 – Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách dùng những danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được như ‘some, any, something, anything, nothing, everything’.

Bài 6 – Cách đề nghị, gợi ý và khuyên Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách đề nghị, gợi ý và khuyên với những từ như ‘must, have to, need to, should, ought to’.

Bài 7 – Câu điều kiện – quan hệ nhân quả Article has related ra_audio Article has related ra_download

Loại câu điều kiện thứ nhất (quan hệ nhân quả).

 

Bài 8 – Câu điều kiện – quan hệ giả định Article has related ra_audio Article has related ra_download

Loại câu điều kiện thứ hai (quan hệ giả định).

Bài 9 – Nói về sự việc trong tương lai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về sự việc diễn ra trong tương lai; giải đáp cho những bài tập trước.

Bài 10 – So sánh Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng các tính từ so sánh ở cấp hơn/thua và tuyệt đối để mô tả đồ vật, người hoặc sự việc.

Bài 11 – Nói về thời tương lai Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về thời tương lai; thì hiện tại đơn giản; động từ chuyển động.

Bài 12 – Nói về hành động thường xảy ra Article has related ra_audio Article has related ra_download

Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn (‘usually, always, often, sometimes, never’).

Bài 13 – Mô tả đồ vật Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ.

Bài 14 – Mô tả người Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách mô tả người: hình dáng, thể chất, tính tình, thái độ, sở thích…

Bài 15 – Mô tả nơi chốn, vị trí Article has related ra_audio Article has related ra_download

Mô tả nơi chốn, vị trí bằng những giới từ như ‘in, on, next to, near, by, in front of, opposite.

Bài 16 – Thể chủ động và bị động Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách chuyển câu từ thể chủ động sang bị động: dùng phân từ quá khứ của động từ cùng với trợ động từ ‘to be’.

Bài 17 – Nói về thời quá khứ Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ, và có thể còn tiếp tục.

 

Bài 18 – Nói về thời quá khứ hoàn thành Article has related ra_audio Article has related ra_download

Dùng thời hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu ở quá khứ và có thể còn tiếp tục.

 

Bài 19 – Câu trực tiếp và gián tiếp Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp khi thuật lại lời nói của một người khác.

 

Bài 20 – Nói về chuyện quá khứ – thể giả định Article has related ra_audio Article has related ra_download

Cách dùng loại câu điều kiện thứ ba để nói về các tình huống không có thực ở trong quá khứ.

 

Bài 21 – Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10 Article has related ra_audio

Ôn lại: chào hỏi; quá khứ tương lai; xin chỉ đường; yêu cầu; số lượng; đề nghị; câu điều kiện; so sánh.

 

Bài 22 – Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20 Article has related ra_audio

Ôn lại: tương lai; quá khứ; việc thường xảy ra; mô tả; thể chủ động và bị động; trực tiếp và gián tiếp; giả định.

Tiếng Anh ở Australia II – Radio Australia
Bài 12 / 22thay đổi

Nói về hành động thường xảy ra: trạng từ năng diễn (‘usually, always, often, sometimes, never’).

Học cách mô tả đồ vật: kích thước, hình dạng, trọng lượng và màu sắc, cấu tạo và công dụng; thứ tự của tính từ; cách phát âm, luyện tập; Kỳ 13 của truyện trinh thám do Joseph Moon thuật lại.

Các bài học:

Trước        Tiếp

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 14, 2013 by in General English, Learning English.
Virtual Fashion Technology

Virtual Fashion Education

toitocuaanhem

"chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Kitô" (2Cr 4,5b)

VentureBeat

News About Tech, Money and Innovation

digitalerr0r

Modern art using the GPU

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

lsuvietnam

Learn to Learn

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

Toán cho Vật lý

Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp.HCM - ĐT :(08)-38352020 - 109

Maths 4 Physics & more...

Blog Toán Cao Cấp (M4Ps)

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: