Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

RStudio: Làm việc dễ hơn với R (Bài 2)

download

Tiếp theo bài 1, bài này chúng tôi giới thiệu cách làm việc với dữ liệu trong RStudio.

Nhập dữ liệu (read)

Bạn chọn ở panel trên phải, Workspace và bấm vào Import Datatset

image

H01: Nơi để nhập dữ liệu: Panel Workspace/Import Dataset

image

H02: Nhập dữ liệu từ file text (trên máy của bạn) hoặc từ trên Web

 

Nếu chọn From Text File… thì cửa sổ duyệt các file trên máy tính của bạn sẽ mở ra

image

H03: Chọn file và bấm Open.

Sau khi bấm Open một khung thoại hiện ra

Lưu ý khung thoại này: (H04)

image

H04: Những thuộc tính của dữ liệu bạn muốn đọc vào

Name: Là tên biến sẽ chứa dữ liệu này.

Input file: Nội dung của file

Data frame: Dữ liệu sẽ được đưa vào.

Heading: Dòng đầu của Input File có phải là tên các cột (field) hay không.

Seperator: Dấu ngăn cách giữa các cột là gì, ở trên hình 04 là Comma (dấu phẩy). Hãy thay đổi nếu Input File của bạn dùng dấu khác (space: dấu cách, tab, semicolon (chấm phẩy)

Decimal: Dấu thập phân là dấu chấm (period) hay phẩy.

image

H05: Nhập xong dữ liệu

Với file từ Web thì bạn phải gõ hoặc dán địa chỉ vào khung

image

H06: Nhập địa chỉ để lấy dữ liệu từ Web

Cho tới nay, RStudio chỉ nhập được dữ liệu từ file text (csv cũng chỉ là file text!). Cái này hình như không bằng RCommander. Nếu muốn nhập dữ liệu từ SPSS, Excel bạn phải dùng lệnh R bình thường sau khi gọi library(foreign).

image

H07: Thử chọn một file Excel, bạn sẽ thấy nội dung của Input File không đọc được. Phải tìm cách khác!!!

Xem dữ liệu

Trong khung Workspace các dữ liệu sẽ được hiển thị, bấm chọn vào dữ liệu nào thì ta sẽ có dữ liệu hiển thị ở bên phải

image

H08: Chuyển xem các dữ liệu

Sửa dữ liệu

Có một điều dở của RStudio là không sửa được dữ liệu trực tiếp trên bảng dữ liệu, thậm chí các lệnh fix, data.entry, edit… đều không được hỗ trợ, nhóm tác giả đang cải tiến vấn đề này. Tốt nhất, bạn nên sửa dữ liệu gốc (trong file gốc) và đọc lại, làm như trên thực ra cũng nhanh thôi!

Truy nhập các biến của dữ liệu

Ở đây nói thêm việc truy cập các biến để trở lại tính năng Tab Completion (hoàn thành bằng phím tắt).

image

H09: Sau khi nhập dữ liệu gán vào biến stroop thì stroop sẽ được ghi trong list của RStudio. Gõ st, bấm phím Tab sẽ xuất hiện stroop.

image

H10: Để truy cập các biến (cột) của stroop, gõ dấu $

image

H11: Gõ phím Tab, danh sách các biến sẽ xuất hiện, chọn bằng chuột hoặc bằng phím mũi tên lên hay xuống.

Ghi thêm: Nếu dùng lệnh attach thì có thể truy cập thẳng, gender chẳng hạn mà không cần phải dùng stroop$gender.

image

H12: Sau khi attach biến stroop, gõ gen và bấm phím Tab, gender sẽ có trong danh sách. Dòng gender{stroop} cho biết gender thuộc data frame stroop.

Source:

http://statistics.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=276:rstudio-lam-vic-d-hn-vi-r-bai-2&catid=54&Itemid=67

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 23, 2013 by in Mathematics, Science & Technology, Statistics.
Virtual Fashion Technology

Virtual Fashion Education

toitocuaanhem

"chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Kitô" (2Cr 4,5b)

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

lsuvietnam

Learn to Learn

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

Toán cho Vật lý

Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp.HCM - ĐT :(08)-38352020 - 109

Maths 4 Physics & more...

Blog Toán Cao Cấp (M4Ps)

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: